PROSTOROVÁ ORIENTACE

NÁMĚTY PRO PRÁCI

Prostorové snímání hraje stěžejní roli při osvojování si pohybových a sebeobslužných dovedností, grafomotoriky i v samotné orientaci v prostoru. V rámci školních dovedností výrazně zasahuje do oblasti čtení, psaní, matematiky, i orientace na mapách, či v notovém sešitě.  Deficitní prostorové vnímání se odráží ve všech předmětech. 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky