PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

NÁMĚTY NA CVIČENÍ

Předmatematické představy

Předpokladem pro porozumění matematickým pojmům, symbolům a vztahům mezi nimi jsou tzv. předčíselné představy. 

Na podkladě předčíselných představ se budují číselné představy - určování množství, chápání číselné řady, číselných operací. 

Nezralost v této oblasti se projevuje obtížným chápáním množství, obtížemi v oblasti číselných řad, nepřesným určením počtu i dopomáháním si počítáním na prstech apod


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky