SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Sluchové vnímání má v předškolním období významný vliv v oblasti vývoje řeči ve všech jazykových rovinách. Díky oslabení v oblasti sluchového vnímání se vyskytnout obtíže v oblasti čtení, psaní a zapamatování si.  


FONEMATICKÉ UVĚDOMĚNÍ 


FONEMATICKÁ DIFERENCIACE

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky