SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

ONLINE PODPORA

Speciálně pedagogické centrum poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou. Diagnostická, terapeutická, metodická a poradenská činnost je zaměřena na klienty s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením.

ROZCESTNÍK

Zde se můžete podívat, co na našich stránkách najdete.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky